+316 - 13016419 julius@maatwerkcontact.nl

Kleur bekennen

Drie woorden, advocaat, blauw, contact. Drie woorden individueel en los van elkaar. Maar ook heel goed met elkaar verbonden. Een ABC-tje net zoals Advocaten Business Coach. Intuïtief zonder er over na te denken kunnen we er een volzin van maken. Wie op veilig speelt en voor de zekerheid gaat kiest voor blauw! Niet te veel opvallen, als je al gewoon doet, doe je toch al vaak gek genoeg. Ook zonder voorkennis en zonder hier in te gaan op de vele persoonlijkheidstheorieën waarbij personen en karakters worden gespiegeld is het interessant om een willekeurige beroepsprofessional te vragen om zijn of haar primaire voorkeur uit te spreken als het om kleur gaat. Een leuke test is om in een groep zonder voorafgaande introductie mensen in een vergadering te vragen naar hun kleur. Pas nadat er een keuze is gemaakt gaat men nadenken.

Kleur bekennen, zeker als het om uitingen gaat in de zakelijke markt zal door beroepsbeoefenaren zoals een advocaat, accountant of notaris staande voor de keuze om zich strategisch ten opzichte van zijn doel of peergroep te positioneren meestal leiden tot een voorkeur voor een gedekte en neutrale kleur, zoals blauw, grijs, zwart of wit. Voor wie de columns leest van Erwin Wijman (weekend achterzijde FD ) of zijn boekje de geluksmachine heeft gelezen weet dat niet alleen de auto maar vooral ook de kleuren en personen zich tot elkaar verhouden als yin en yang. Wat ook vaak blijkt is dat kleuren niet bewust gekozen worden maar dat dit vooral onbewust gebeurt. Rode leaseauto’s in de corporate wereld zijn een bijzonderheid. Kleur bekennen gaat ook over waar je als persoon en organisatie staat. Vaak zijn we er niet van bewust waar we staan en waarom we ergens staan omdat we geen echte keuzes durven maken.

Voor je het weet ben je eenheidsworst

De wederzijdse aantrekkingskracht tussen kleur en personen is heel sterk. De uitdaging is om toch geaccepteerd te worden in deze wereld en tegelijk net even anders te zijn dan de rest. Want voor je er erg in hebt ben je eenheidsworst geworden. En als je er niet bewust van bent is alles blauw, zwart of grijs; de auto, je pak, je das en schoenen. En vaak is het te laat als er iets gaat knagen. Te laat merk je dan dat je geen regie meer hebt over hoe je overkomt en is er ook geen onderscheid meer tussen jou en jouw directe concurrent.

Hoe kom je aan de omzet?

Een belangrijke vraag die ik aan advocatenkantoren en individuele advocaten stel, gaan over de rechteronderzijde van het Business Model Canvas. Hoe komt u aan de omzet? Waar komen de inkomsten vandaan? Wat zijn de bronnen (resources) en distributielijnen waarlangs de omzet loopt. Zodra we de speerpunten waarop een kantoor loopt hebben benoemd kunnen we gaan fijn slijpen en extra focus aanbrengen op dat wat het beste naar voren komt. Ik maak het model van inkomsten en uitgaven graag heel simpel en begin andersom van links naar rechts. Inkomsten tegenover uitgaven.

Strategisch profileren en onderscheidend vermogen

In mijn werk als businesscoach probeer ik weer kleur en daarmee onderscheidend vermogen terug te brengen bij advocaten, partners en teams.  Advocaten moeten zich ook onderscheiden en scherper profileren. De ontwikkelingen, innovaties en trends gaan niet aan deze branche voorbij. Daarom is het zo belangrijk om daar waar je het verschil maakt bij te blijven. Onderscheidend vermogen zit ook vaak in de details en is met een beetje tijd en aandacht zo veranderd in een verantwoorde kleurstelling. Ook bij www.Law4ce.com  bekijken we de bedrijfsvoering met meerdere professionals graag vanuit een Balanced Scorecard. Zo kunnen wij ook zelf onze diensteverlening en kwaliteiten combineren en echte meerwaarde leveren en aantonen wat de samenhang is tussen de kwadranten in het model.

Voor wie visueel is ingesteld, online in de wereld is, heeft het natuurlijk allang gezien: de blauwe achtergrond in het plaatje, is de standaard achtergrondkleur, die menig beroepsprofessional achteloos laat staan op zijn LinkedIn profiel. Zonde want het kan zo veel beter en zo veel persoonlijker. Afhankelijk van de browser waar ik dit in bekijk is het blauw of zwart met sterretjes. Ik ben geen LinkedIn expert en houd ook niet alle details bij. Voor mij is LinkedIn ook absoluut niet leidend in dit verhaal maar wel vaak een start van een discussie op de diepere laag. Want als je je ergens profileert zorg dan wel dat het goed staat zodat je er ook wat mee bereikt.

Onderscheidend vermogen van individuele advocaten zwakker bij grote kantoren  

Wanneer ik mijn verhaal toespits op de doelgroep waar ik inmiddels meer dan 10 jaar dagelijks mee werk, advocaten, dan valt nog wat op: meestal zijn het advocaten van grote kantoren waar persoonlijke focus op een doelgroep ontbreekt. Er zijn grote verschillen tussen individuen die vaak niet meer dan een meter van elkaar vandaan zitten. Gedragen eenheid naar buiten toe is dan ver te zoeken. Als je gedreven ben op de inhoud dan ben je meestal niet bezig met de vorm, of hoe je als individu overkomt. Het voelt veilig , en is heel menselijk om in groepsverband in organisaties eerst opzij en naar anderen te kijken alvorens een eigen standpunt in te nemen en de kans op de koop toenemen dat je uit de pas loopt, laat staan autonoom te mogen beslissen. De ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel. Dat kan heel lang goed gaan. Het gaat dan vaak ook over onderwerpen die soms ver in de privésfeer liggen. Dwars door alle lagen van de organisatie,  geldt dit ook vaak voor degenen die sturen en besturen en die het goede voorbeeld moeten geven. Ook zij zijn zich hier meestal niet van bewust. Dat hun persoonlijke uitstraling extern een corporate impact heeft op de organisatie. De gedachte is dat alleen de wereld binnen telt, en dat het alleen de inhoud zelf is waar het over gaat. De denktrant is eerder inside out dan outside in. En er zijn maar weinig personen die zo denken en handelen. Een logisch gevolg is dat er veel kwaliteiten in de organisatie niet benut worden en de organisaties onnodig bureaucratisch worden bestuurd. Een wake-up call van jewelste als het mij vraagt.

Geen eigen verantwoordelijkheid en gebrek aan ondernemerschap

Wanneer ik in persoonlijke gesprekken suggesties geef hoe iets anders kan dan is vaak het eerste obligate antwoord dat een ander, vaak iemand van de afdeling BD/MC er naar zal kijken. Bij een startende professional mag je een dergelijke afhankelijke houding nog wel door de vingers zien. Maar meestal gaat het in mijn dagelijkse contacten om mensen met de nodige praktijkervaring.  Grote vraag is van wie is het profiel. Van het kantoor of de privépersoon. Deze discussie doet het overigens al tijden goed in blogs over ontslagzaken. Alsof het profiel niet in privé-eigendom is van de natuurlijke persoon. Alsof het contact er niet toe doet. Het diepere strategische vraagstuk is natuurlijk is waar het in de vertegenwoordiging naar buiten om draait: gaat het om de persoon of om de organisatie (gaat het om de tent of de vent?).

Wellicht heb je het blauwe profiel hierboven wel eens voorbij zien komen. Niet erg persoonlijk natuurlijk. Komt helaas vaker voor dan niet. En kan dus ook in jouw organisatie voorkomen. Het plaatje betreft een advocaat van een gerespecteerd kantoor in Nederland. Gemiste kans zal iedereen die dit ziet antwoorden. Want vaak is dit niet het enige waar geen aandacht aan is geschonken. En het is ook zonde als er via dit kanaal blogs worden aangeprezen en je niet een call2 action kan maken omdat de gegevens ontbreken. Helemaal zuur als voor de corporate website van het betreffende  kantoor kosten nog moeite zijn gespaard om de aandacht van bestaande en nieuwe relaties te trekken. Klantrelaties zijn het kloppend hart waarop de organisatie leeft en het bestaansrecht van het kantoor vormen.

Voorkom lekkage in de omzet

Tot zover de kleur op LinkedIn. Zoals ik al aangaf is dit niet leidend. Hoe komt de omzet binnen dat is de kernvraag. En wie draagt daar in de organisatie aan bij? En wat straal je identiteit uit en welk effect heeft dit op de organisatie. Wat je wil voorkomen is lekkage in de omzet. Daar wil je en moet je alert op zijn.  Nu de zomer aanbreekt is het wel zo aardig om ook wat laaghangend fruit te plukken. Pak dan gelijk ook even de elevatorpitch in de samenvatting mee, een foto helpt ook en de juiste en vooral actuele contactgegevens, in plaats van je vorige werkgever, is ook handig in het contact, er van uitgaande dat je meer wil dan alleen gezien worden. In dertig minuten kan je leven er heel anders uitzien.

Being there : https://youtu.be/oOOghKacg40

Ergens zijn en ergens uitkomen. Ik haal graag een klassieker met Peter Sellers (bekend oa van Pink Panther) aan.In zijn genre voor sommigen misschien al wat te klassiek maar vergelijk het met  Forrest Gump gespeeld door Tom Hanks. In beide films draait het om simpele personen die zo schijnbaar eenvoudig de hoogste posities terechtkomen. Ik zal geen uitstap maken naar de Amerikaanse politiek maar de boodschap is duidelijk.

Simpele vragen daar kan soms heel moeilijk over gedaan worden. Wie bent u daar begin ik graag mee om vervolgens als een treinconducteur te vragen waar gaat de reis naar toe? Deze simpele vragen zijn vaak de start van een bredere discussie over wie we zijn, wat we willen bereiken en waarom we bepaalde keuzes maken. De bestemming is vaak niet helder. En de weg waarlangs de route loopt evenmin. Dus moeten we het traject in kleine stapjes opdelen om uit te vinden waar we met het kantoor naar toe willen. Het gaat daarbij vaak om een missie en een visie, hetgeen dieper zit. Dit kost wel iets meer tijd en vragen hoe simpel ook gesteld daar moet je vaak even over nadenken.

Woorden als verantwoordelijkheid, ondernemerschap, persoonlijkheid en gebrek aan ambitie om te groeien binnen een organisatie vanuit de personen en vanuit bestuur vaak de angst om al te veel vrijheid te geven zorgen voor veel stress en vaak ook een groot personeelsverloop en verlies van talent. Talent moet je koesteren en blijven aanmoedigen. Dus tot slot een paar nuttige tips voor de zomer om nadien goed beslagen ten ijs te komen. Kijk nog eens goed in de spiegel. Zoek een oude foto van vroeger waar de ambities uit blijken. Hou dit beeld vast en maak dan ergens op een terrasje alvast een agenda voor het najaar. En als je er niet uitkomt bel 06 130 16 419 of mail julius@maatwerkcontact.nl

Lees ook: https://maatwerkcontact.com/wie-ben-jij/

https://maatwerkcontact.com/10-jaar-businesscoach-in-de-advocatuur/

 

 

 

Contact

Mauvestraat  21
3741 TL, Baarn

Volg Maatwerkcontact

Volg ons op sociale media.

Share This
%d bloggers liken dit: